Telefon SSM-Bucuresti.ro

Servicii SU si PSI – Protectia muncii Bucuresti

Servicii SU si PSI – Servicii in domeniul Situatiilor de Urgenta, Prevenirea si Stingerea Incendiilor (SU/PSI):

Conform conform legii 307 din 2006 si ordinului nr. 163 din 2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor, precum si ordinul nr. 166 din 2010 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind apararea impotriva incendiilor la constructii si instalatii aferente “Apararea impotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, national, cu caracter permanent, la care sunt obligate sa participe, in conditiile prezentei legi, autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si toate persoanele fizice si juridice aflate pe teritoriul Romaniei.

Servicii SU si PSI

Servicii SU si PSI:

  1. Evaluarea riscurilor de incendiu;
  2. Intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor; Fisa postului cuprinzand modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI);
  3. Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (unde este cazul);
  4. Intocmirea planului de interventie pe unitate;
  5. Intocmirea planului de evacuare;
  6. Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (unde este cazul);
  7. Tematica pentru toate fazele de instruire. Elaborarea instructiunilor proprii PSI (Prevenirea si stingerea incendiilor);
  8. Verificarea periodica a insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse;
  9. Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor;
  10. Intocmirea necesarului de materiale; Echipamente PSI: furtune, extinctoare, pichete, filtre, tiparituri, afise, brosuri, etc.

 

Protectia muncii reprezinta ansamblul de masuri si actiuni pentru prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii angajatilor si securitatea acestora, pentru a elimina factorii de risc si accidentare prin informarea, instruirea si protejarea lucratorilor.

Pentru mai multe detalii despre servicii SU si PSI, va rugam sa ne contactati.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusCheck Our Feed