Telefon SSM-Bucuresti.ro

Servicii SSM (Protectia muncii)

Servicii SSM (Protectia muncii) – Servicii in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca 

Conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotararea de Guvern nr. 1 425/2006 – actualizata cu HG nr. 955/2010, angajatorii au obligatia sa obtina autorizatia de funcţionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca (servicii SSM), inainte de inceperea activitatii. In cazul in care in cadrul controalelor se constata incalcari ale prevederilor legale din domeniul securitatii si sanatatii în munca, inspectorul de munca poate dispune sistarea activitatii si poate propune inspectoratului teritorial de munca inscrierea masurii de sistare a activitatii in certificatul constatator.

Servicii SSM - Protectia muncii

Servicii SSM (Protectia muncii):

  1. Elaborarea unei lucrari de Evaluare a Riscurilor de Accidentare si Imbolnavire Profesionala. Documentul este baza Sistemului de Securitate si Sanatate in Munca si va sta la baza intocmirii Planului de Prevenire si Protectie. Prin aceasta lucrare de evaluare este prezentata situatia starii de securitate si sanatate in munca si se stabilesc masurile ce se impun pentru a anula sau diminua nivelurile de risc pentru fiecare loc de munca;
  2. Intocmirea, elaborarea, indeplinirea, monitorizarea si actualizarea Planului de Prevenire si Protecţie;
  3. Intocmirea Regulamentului de Ordine Interioara (ROI) cu privire la protectia muncii;
  4. Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/societatii, precum si de locurile de munca/posturile de lucru si difuzarea acestora in societate si/sau unitate; intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
  5. Propunerea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului;
  6. Verificarea insusirii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, a instructiunilor proprii, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca stabilite prin fisa postului;
  7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea (in scris) a periodicitatii instruirii adecvate fiecarui loc de munca in instructiunile proprii, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si verificarea insusirii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite;
  8. Identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din societate si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
  9. Efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora;
  10. Participarea la cercetarea evenimentelor/accidentelor de munca.

Pentru mai multe detalii despre servicii SSM (Protectia muncii), va rugam sa ne contactati.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusCheck Our Feed