Telefon SSM-Bucuresti.ro

Protectia muncii – Securitate si sanatate in munca

Protectia muncii reprezinta ansamblul tuturor actiunilor si masurilor pentru prevenirea riscurilor profesionale, protectia securitatii si sanatatii angajatilor societatii, in vederea eliminarii factorilor de risc si accidentare prin informarea, instruirea si protejarea angajatilor.
In tara noastra, masurile de protectia muncii sunt reglementate prin Legea 319 din 2006 (Legea securitatii si sanatatii in munca) si a normelor de aplicare a acesteia, normele de protectia muncii si instructiunile proprii specifice.

Protectia muncii

Protectia muncii – Norme generale de protectie

Normele generale de protectia muncii cuprind principii generale de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale, dar si directiile generale de aplicare a acestora. Aceste principii au ca scop diminuarea sau eliminarea factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionale.

Prevederile acestor norme generale de protectia muncii (referitoare la securitatea in munca, dar si la sanatatea in munca) constituie cadrul general pentru a elabora normele specifice si instructiunile proprii de securitate in munca.

Prezentele norme generale se aplica in toate sectoarele de activitate de pe teritoriul tarii noastre, publice sau private (comerciale, industriale, agrigole, educationale, servicii, etc.).

Normele generale de protectia muncii se aplica tuturor persoanelor care desfasoara activitati pe teritoriul tarii noastre, fie ele persoane fizice sau juridice. Se aplica atat pentru calitatea de angajat, dar si pentru calitatea de angajator, precum si elevilor si studentilor (ucenicilor) care se afla in perioada de practica profesionala. Exceptie fac cei care au drept obiect activitati casnice.

Pentru activitatile care folosesc surse de radiatii nucleare se vor respecta Normele de radioprotectie, iar pentru activitatile specifice de prevenire si stingere a incendiile se vor respecta Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor.

Normele generale de protectia muncii se revizuiesc periodic si se vor modifica ori de cate ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa sau modificarilor datorate progresului tehnic.

Angajatorul are obligatia de a elabora instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca, care au ca scop detalierea si particularizarea tuturor prevederilor din normele generale. Aceste instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca se vor elabora in functie de particularitatile proceselor de munca.

     Societatea noastra va pune la dispozitie servicii complete si complexe ce vizeaza buna desfasurare a activitatilor societatii dumneavoastra si integrarea la legislatia in vigoare, precum si la standardele Uniunii Europene.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusCheck Our Feed