Telefon SSM-Bucuresti.ro

Legislatie Protectia muncii

Legislatie protectia muncii – Deoarece noi ne ocupam de aceste lucruri, o lista cu principalele acte normative cred ca ar fi utila celor interesati de ceea ce inseamna „Legislatie Protectia Muncii„. Toate acestea cuprind obligatiile angajatorului pentru a asigura securitatea si sanatatea in munca a angajatului, cu scopul diminuarii sau chiar eliminarii riscurilor de accidente in munca si boli profesionale.

Legislatie protectia muncii – Securitate si sanatate in munca (SSM)

 • Legea 319 din 2006 – Legea privind securitatea si sanatatea in munca publicata in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 646 din 26 iulie 2006.
 • Hotararea de Guvern 1425 din 2006 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319 din 2006.
 • Hotararea de Guvern 971 din 2006 – privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca.
 • Hotararea de Guvern 1048 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca.
 • Hotararea de Guvern 1146 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca.
 • Hotararea de Guvern 1091 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru locul de munca.
 • Hotararea de Guvern 1028 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
 • Hotararea de Guvern 1051 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special afectiuni dorsolombare.
 • Hotararea de Guvern 155 din 2011 – pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate.
 • Ordinul MMFES 77 din 2008 – privind aprobarea Listei standardelor romane care adopta standarde europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil.
 • Hotararea de Guvern 493 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot.
 • Hotararea de Guvern 1876 din 2005 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii.
 • Hotararea de Guvern 1875 din 2005 – privind protectia sanatatii si securitatii in munca a lucratorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest.
 • Hotararea de Guvern 300 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele temporare sau mobile.
 • Hotararea de Guvern 557 din 2007 – privind completarea masurilor destinate sa promoveze imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca pentru salariatii incadrati in baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari incadrati la agenti de munca temporara.
 • Hotararea de Guvern 1058 din 2006 – privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si sanatatii si protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive.
 • Hotararea de Guvern 1050 din 2006 – privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor din industria extractiva de foraj.
 • Hotararea de Guvern 1049 din 2006 – privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran.
 • Hotararea de Guvern 1092 din 2006 – privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici in munca.
 • Hotararea de Guvern 1093 din 2006 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
 • Hotararea de Guvern 1135 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca la bordul navelor de pescuit.
 • Hotararea de Guvern 1136 din 2006 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice.
 • Hotararea de Guvern 1218 din 2006 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici.
 • Hotararea de Guvern 510 din 2010 – privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale.
 • Ordinul MMSSF 3 din 2007 – pentru aprobarea Formularului pentru inregistrarea accidentului de munca – FIAM.
 • Ordinul MMFPS 455 din 2010 – pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca.
 • Hotararea de Guvern 600 din 2007 – privind protectia tinerilor la locul de munca.
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului 99 din 2000 – privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
 • Hotararea de Guvern 580 din 2000 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta 99 din 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
 • Hotararea de Guvern 355 din 2007 – privind supravegherea sanatatii lucratorilor.
 • Hotararea de Guvern 1029 din 2008 – privind conditiile introducerii pe piata a masinilor.
 • Hotararea de Guvern 955 din 2010 – pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319 din 2006.
 • Legea 245 din 2004 – privind securitatea generala a produselor.
 • Legea 240 din 2004 – privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.
 • Codul muncii – Legea 53 din 2003 actualizata si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I numarul 345 din 18 mai 2011.
 • Ordonanta Guvernului 96 din 2003 – privind protectia maternitatii la locurile de munca actualizata si aprobata prin Legea 25 din 2004.
 • Legea 202 din 2002 – privind egalitatea de sanse intre femei si barbati.
 • Legea 320 din 2001 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 137/1999 privind modificarea si completarea Legii 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii.
 • Legea 436 din 2001 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.
 • Legea 177 din 2000 – privind modificarea si completarea Legii protectiei muncii 90/1996.
 • Legea 155 din 2000 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 16/2000 privind ratificarea unor conventii adoptate de Organizatia Internationala a Muncii.
 • Legea 108 din 1999 – pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 740 din 10 octombrie 2002.
 • Legea 130 din 1999 – privind unele masuri de protectie pentru persoanele incadrate in munca.
 • Legea 90 din 1996 – Lege protectia muncii republicata in Monitorul Oficial al Romaniei numarul 47 din 29 ianuarie 2001
 • Legea 31 din 1991 – privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore/zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite, vatamatoare, grele sau periculoase.

 Legislatie Protectia Muncii – Oferita de SSM-Bucuresti.Ro

Legislatie protectia muncii

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusCheck Our Feed