Telefon SSM-Bucuresti.ro

Codul muncii

Codul muncii reglementeaza domeniul raporturilor de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, dar si jurisdictia muncii.

Codul muncii se aplica si raporturilor de munca reglementate prin legi special, numai in masura in care aceste nu contin dispozitii specific derogatorii.

Dispozitiile cuprinse in codul muncii

Se aplica:
– Cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca, care muncesc in Romania;
– Cetatenilor romani incadrati cu contract individual de munca, dar care presteaza activitatea in strainatate, in baza unor contracte incheiate cu un angajator roman, exceptia reprezentand-o cazul in care legislatia statului respective este mai favorabila;
– Cetatenilor straini sau apatrizi incadrati cu contract de munca individual, care presteaza munca pentru un angajator roman in Romania;
– Persoanelor care au dobandit statutul de refugiat si se incadreaza cu contract individual de munca in Romania, in conditiile legii;
– Ucenicilor care presteaza munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca;
– Angajatorilor, persoane fizice si juridice;
– Organizatiilor patronale si sindicale.

codul muncii

Codul muncii – principii fundamentale

Constitutia Romaniei garanteaza libertatea muncii, dreptul la munca nu poate fi ingradit.
Orice persoana este libera in alegerea profesiei si a locului de munca, activitatii si meserii pe care doreste sa o presteze.
Nu poate fi obligat nimeni sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca sau intr-o anumita profesie, indifferent care ar fi aceasta.
Un contract de munca incheiat cu nerespectarea dispozitiilor alin. 1-3 este declarant nul.

Codul muncii – Despre munca fortata
Munca fortata este interzisa.
Termenul “munca fortata” desemneaza orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care acea persoana nu si-a exprimat in mod liber consimtamantul.
Nu constituie munca fortata activitatea impusa de autoritatile publice (Vezi art 4 – Capitolul II).
In cadrul tuturor relatiilor de munca functioneaza principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
Orice salariat care presteaza o munca va beneficia de conditii de munca adecvate, de protectie sociala, de securitate si sanatate un munca.
Salariatii si angajatorii se pot asocial liber pentru apararea drepturilor si promovarea intereselor lor profesionale, economice si sociale.
Relatiile de munca se bazeaza pe principiul consensualitatii si al bunei-credinte.

Codul muncii actualizat
Codul muncii actualizat il puteti gasi aici. Articolul prezentat de noi prezinta un rezumat al codului muncii cu cele mai importante principii ale acestuia.

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Google PlusCheck Our Feed